ΔΡΑΣΕΙΣ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αυτή η δέσμη εργασίας σχεδιάστηκε με στόχο τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης συνέχειας και της αναπαραγωγής των δράσεων του έργου.