Γνωρίστε την ομάδα μας

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

GESPLAN

 • Gustavo Viera Ruíz

  Gustavo Viera Ruiz

  Διευθυντής έργου

  Ως Γενικός Διευθυντής του έργου, ο Gustavo επιβλέπει όλες τις τεχνικές πτυχές για να διασφαλίσει την αποτελεσματική εκτέλεση των δράσεων, αντιπροσωπεύοντας μια κεντρική οργανωτική φιγούρα μεταξύ των διαφόρων ομάδων (σε εθνικό και διεθνές επίπεδο) που απαρτίζουν το LIFE Phoenix.

 • Nisha Matani Matani

  Nisha Matani Matani

  Οικονομική Διευθύντρια

  Ως υπεύθυνη οικονομικών θεμάτων, η Nisha ειδικεύεται στην οικονομική και διοικητική διαχείριση των εταίρων που συμμετέχουν στα έργα LIFE που συντονίζει την GESPLAN. Επιπλέον, είναι υπεύθυνη για την παροχή συμβουλών στους εταίρους σχετικά με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, την υποβολή εκθέσεων και τον έλεγχο των δαπανών, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο των έργων LIFE.

 • Diego

  Diego Gamo Campos

  Τεχνικός Διευθυντής έργου

  Ως άμεση υποστήριξη του Διευθυντή του έργου, ο Diego μοιράζει την εργασία του μεταξύ γραφείου και πεδίου, έχοντας την ευθύνη για την καθημερινή παρακολούθηση των δράσεων, τη συλλογή δεδομένων και την υποβολή εκθέσεων. Επιπλέον, επιβλέπει το έργο της ομάδας ειδικών πεδίου στη νήσο Γκραν Κανάρια και λειτουργεί ως άμεσος σύνδεσμος μεταξύ των τελευταίων, του γραφείου, των Τεχνικών Διευθυντών των άλλων εταίρων και των παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 • Gesplan

  Εργαζόμενοι Πεδίου

  Πρόκειται για έμπειρους ΕργαζόμενουςΠεδίου και βασικά μέλη της ομάδας LIFE Phoenix, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση των τεχνικών εργασιών επί τόπου: εκκαθάριση και προετοιμασία, έλεγχος και εξάλειψη των χωροκατακτητικών φυτικών ειδών, απομάκρυνση των υβριδίων Phoenix, προετοιμασία και συντήρηση του δασικού εδάφους, αναδάσωση, παροχή νερού και συντήρηση άρδευσης, κ.λπ.

CGC - Council of Gran Canaria

 • Luis Fernando Arencibia Aguilar

  Luis Fernando Arencibia Aguilar

  ΕπικεφαλήςτηςΤεχνικήςΥπηρεσίαςΠεριβάλλοντοςτηςCGC

  Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος- Τμήμα Περιβάλλοντος, Κλίματος, Ενέργειας και Γνώσης της CGC. Είναι Τεχνικός Δασολόγος Μηχανικός και Διδάκτωρ Δασικής Μηχανικής και αναλαμβάνει τον τεχνικό συντονισμό του έργου εκ μέρους της CGC.

 • Agustín Suárez Ruano

  Agustín Suárez Ruano

  Τεχνικό Προσωπικό του Τμήματος Περιβάλλοντος της CGC

  Τεχνικό προσωπικό του Τμήματος Περιβάλλοντος, Κλίματος, Ενέργειας και Γνώσης της CGC. Ασκεί το επαγγελματικό του έργο στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, στα Άγρια Φοινικοδάση, στα “Μοναδικά Δέντρα” και στη Διαχείριση της γης. Είναι υπεύθυνος για τις δράσεις του CGC στο πλαίσιο του έργου στη νήσοΓκραν Κανάρια.

GOBCAN - Κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων

 • Antonio Domínguez

  Antonio Domingo González Hernández

  Επικεφαλήςτης Υπηρεσίας Φυτοϋγείας της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας

  Γεωργικός Μηχανικός και Επικεφαλής της Υπηρεσίας Φυτοϋγείας στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της GOBCAN. Είναι υπεύθυνος για τον εντοπισμό πιθανών επιβλαβών οργανισμών στα επιλεγμέναφοινικόδεντρα, την πρόταση συστημάτων διαχείρισης για την εξάλειψή τους και τη συμβουλευτική υποστήριξη των άλλων εταίρων σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου τωνφοινικόδεντρωντους.

 • Jose Ángel Reyes

  José Ángel Reyes Carlos

  Επικεφαλήςτου τμήματος Φυτοϋγείας της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας

  Γεωργικός Μηχανικός και Επικεφαλής του Τμήματος Φυτοϋγείας στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της GOBCAN. Συνεργάζεται στον εντοπισμό πιθανών επιβλαβών οργανισμών σε επιλεγμένους φοινικοειδείς ελαιώνες, προτείνει συστήματα διαχείρισης για την εξάλειψή τους και συμβουλεύει άλλους εταίρους σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου στους φοινικοειδείς ελαιώνες τους.

ICIA - Ινστιτούτο Γεωργικής Έρευνας των Καναρίων Νήσων

 • Estrella Hernández Suárez

  Estrella Hernández Suárez

  Ερευνήτρια στο Τμήμα Προστασίας Φυτών.

  Η Estrella Hernández είναι κάτοχος Διδακτορικού στην Εντομολογία και είναι Ερευνήτρια στο Τμήμα Προστασίας Φυτών του ICIA, όπου έχει αναπτύξει τη σταδιοδρομία της στη βιολογική καταπολέμηση των εχθρών των καλλιεργειών. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 70 επιστημονικές εργασίες και έχει παρουσιάσει περισσότερες από 80 επικοινωνίες ερευνητικών μελετών. Η Estrella είναι η Συντονίστρια του έργου από το ICIAγια το LIFEPhoenix- θα επιβλέπει τις επιτόπιες έρευνες και την παρακολούθηση των παρασίτων στα Κανάρια Νησιά, καθώς και θα συμμετέχει στην αναθεώρηση των δεδομένων και στις τεχνικές συναντήσεις. Θα συνεργάζεται επίσης μέσω της εποπτείας της μεθοδολογίας, της υποβολής εκθέσεων και της εσωτερικής/εξωτερικής επικοινωνίας.

ULPGC - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

 • Pedro Sosa

  Pedro Sosa

  Αναπληρωτής Διευθυντής και Ερευνητής στο IUNAT - ULPGC

  Ο Pedro είναι Καθηγητής Βοτανικής και Αναπληρωτής Διευθυντής και Ερευνητής στο Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Μελετών και Φυσικών Πόρων (IUNAT) του Πανεπιστημίου του Λας Πάλμας. Η εργασία του στο έργο επικεντρώνεται στον γενετικό χαρακτηρισμό των δύο ειδών Phoenix και στη μοριακή ταυτοποίηση πιθανών υβριδίων στους υπό μελέτη πληθυσμούς, φοινικοδάση και δείγματα φοινίκων.

 • María Arbelo

  Mara Arbelo

  Εργαζόμενος πεδίου

  Η Μάρα είναι Εργαζόμενος πεδίου. Θα αφιερώσει την εργασία της στην οικολογική παρακολούθηση των φοινικόδεντρων που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος έργου, καθώς και στη συνεργασία στη συλλογή δειγμάτων και στον μορφολογικό χαρακτηρισμό των δειγμάτων Phoenix και των πιθανών υβριδίων τους.

ΥΠΕΝ–Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

 • Anastasios

  Αναστάσιος Ιωάννου

  Συντονιστής

  O Αναστάσιος Ιωάννου είναι δασολόγος - περιβαλλοντολόγος που υπηρετεί στη Δασική Υπηρεσία για περισσότερα από 35 χρόνια και σήμερα κατέχει τη θέση του Προϊσταμένου Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Κρήτης. Ο Αναστάσιος, στο πλαίσιο του έργου, ενεργεί ως Συντονιστής εκ μέρους της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Κρήτης (ΥΠΕΝ) και εποπτεύει τις δράσεις που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν στην Κρήτη.

 • Polymnia

  Πολύμνια Σκλαβάκη

  Βοηθός συντονιστή

  Η Πολύμνια Σκλαβάκη είναι δασολόγος - περιβαλλοντολόγος που υπηρετεί στη Δασική Υπηρεσία για περισσότερα από 40 χρόνια και σήμερα κατέχει τη θέση της Διευθύντριας στη Διεύθυνση Δασών Χανίων. Η Πολύμνια, στο πλαίσιο του έργου, ενεργεί ως βοηθός συντονιστή εκ μέρους της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Κρήτης (ΥΠΕΝ) και εποπτεύει τις δράσεις που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν στην Κρήτη.

 • Dimos

  Δήμος Δημητρίου

  Τεχνικός συντονιστής

  Ο Δήμος Δημητρίου είναι δασολόγος - περιβαλλοντολόγος και προϊστάμενος του Τμήματος Προστασίας της Διεύθυνσης Δασών Χανίων. Διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στην εφαρμογή της δασικής πολιτικής. Ο Δήμος θα συμμετέχει ενεργά στις απαιτούμενες εργασίες πεδίου ενώ παράλληλα θα συνδράμει στις προγραμματισμένες δράσεις, εντός του Νομού Χανίων, διασφαλίζοντας την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Π.Κ.-Πανεπιστήμιο της Κρήτης, ΜΦΙΚ- Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

 • Dr. Michalis Probonas

  Δρ. Μιχάλης Προμπονάς

  Επικεφαλής του Εργαστηρίου Οικολογίας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Π.Κ.-ΜΦΙΚ

  Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό του Π.Κ. και Προϊστάμενος του Εργαστηρίου Οικολογίας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Π.Κ.-ΜΦΙΚ. Συντονιστής έργου στο πρόγραμμα LIFEPhoenix (συμμετοχή στις Δέσμες Εργασιών 1 και 2).

 • Dr. Nikos Poulakakis

  Δρ. Νίκος Πουλακάκης

  Διευθυντής του Π.Κ.- ΜΦΙΚ

  Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας του Π.Κ., Διευθυντής του Π.Κ.-ΜΦΙΚ& Επιμελητής του Τμήματος Γονιδιωματικής και Γενετικών Πόρων του Π.Κ.-ΜΦΙΚ. Υπεύθυνος έργου στο πρόγραμμα LIFEPhoenix (συμμετοχή στις Δέσμες Εργασιών 1, 5 και 6).

 • Dr. Petros Lymberakis

  Δρ. Πέτρος Λυμπεράκης

  Επιμελητής του Τμήματος Σπονδυλωτών του Π.Κ.-ΜΦΙΚ

  Εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό του Π.Κ. και Επιμελητής του Τμήματος Σπονδυλωτών του Π.Κ.-ΜΦΙΚ. Υπεύθυνος παρακολούθησης πεδίου στο πρόγραμμα LIFEPhoenix (συμμετοχή στις Δέσμες Εργασιών 4, 5 και 6)

 • Eri Antaloudaki

  Δρ. Έρη Ανταλουδάκη

  Έφορος του Τμήματος Βοτανικής του UoC – NHMC

  Βοτανικός (διδάκτωρ) και Έφορος Βοτανικής στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Βοηθός Συντονιστής στο πρόγραμμα LIFE Phoenix, όπου θα ασχοληθεί κυρίως με τη συλλογή δειγμάτων, τον μορφολογικό προσδιορισμό δειγμάτων Phoenix theophrastii και πιθανών υβριδίων τους από το νησί της Κρήτης, καθώς και με τη συλλογή, τον προσδιορισμό και την παρακολούθηση ΕισβλητικώνΞενικών Ειδών (IAS) και ανταγωνιστικών φυτών. Γενικά, συμμετέχει στα πακέτα εργασίας: WP1, WP2, WP3, WP4 και WP6.
 • Emmanouil Avramakis

  Εμμανουήλ Αβραμάκης

  Τεχνικός Μουσείου και Υπεύθυνος Συλλογής του Π.Κ.-ΜΦΙΚ

  Τεχνικός Βοηθός & Εργαστηριακό Προσωπικό του Π.Κ. και Τεχνικός Μουσείου - Υπεύθυνος Συλλογής (Τμήμα Βοτανικής) του Π.Κ.-ΜΦΙΚ. Υπεύθυνος παρακολούθησης πεδίου στο πρόγραμμα LIFEPhoenix (συμμετοχή στις Δέσμες Εργασιών 4, 5 και 6).

 • Kalliopi Baxevani

  Καλλιόπη Μπαξεβάνη

  Συνεργάτης στο Εργαστήριο Οικολογίας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Π.Κ.-ΜΦΙΚ

  Συνεργάτης στο Εργαστήριο Οικολογίας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Π.Κ.-ΜΦΙΚ. Διοικητικός και επικοινωνιακός βοηθός στο πρόγραμμα LIFEPhoenix (συμμετοχή στις Δέσμες Εργασιών 1, 5 και 6).

ΕΕΠΦ – Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης

 • Christos Georgiadis

  Χρήστος Γεωργιάδης

  Διευθυντής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

  Ο Χρήστος είναι Γεωργικός Μηχανικός με Μεταπτυχιακό στη Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών και ΔιευθυντήςΕυρωπαϊκών ΠρογραμμάτωντηςΕΕΠΦ, ενώ συνεργάζεται ενεργά με κυβερνητικές αρχές και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Στο LIFEPhoenix, ο Χρήστος θα συντονίζει την υλοποίηση δράσεων διατήρησης περιοχών στην Κρήτη (συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστικών σχεδίων/πρωτοκόλλων και άλλων προπαρασκευαστικών δράσεων). Θα συμμετέχει επίσης ενεργά στην ενεργοποίηση των καθιερωμένων Ομάδων Εργασίας, των συμμετοχικών δικτύων και του σχεδιασμού διατήρησης "After- LIFE".

 • Maria Makaronidou

  Δρ. Μαρία Μακαρονίδου

  Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

  Η Μαρία είναι Δασολόγος με Διδακτορικό στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες και Υπεύθυνη Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΕΕΠΦ. Ο ρόλος της στο LIFEPhoenix περιλαμβάνει τη δικτύωση με άλλα έργα, την παρακολούθηση στο πεδίο (στην Κρήτη) και στο εργαστήριο, την αξιολόγηση και την παραγωγή τεχνικών εκθέσεων (κλιματική αλλαγή, ανθρωπογενείς επιπτώσεις, στρατηγικές προστασίας και αποκατάστασης οικοτόπων). Θα συμμετέχει επίσης ενεργά στην αναζωογόνηση των τακτικών δραστηριοτήτων των ομάδων εργασίας, των συμμετοχικών δικτύων και του σχεδιασμού διατήρησης "After- LIFE".

HOMEOTECH

 • Nikos Gounaris

  Νίκος Γούναρης

  Ιδρυτής και Τεχνικός Διευθυντής

  Ο Νικόλαος Γούναρης είναι Δασολόγος, καθώς και Ιδρυτής και Τεχνικός Διευθυντής της HOMEOTECH. Κατά τη διάρκεια του LIFEPhoenix θα είναι ο Συντονιστής των τεχνικών μελετών και υπεύθυνος για τις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και διάδοσης του κοινού που αναλογούν σε αυτόν τον εταίρο.

 • Konstantinos Kontos

  Κωνσταντίνος Κόντος

  Ιδρυτής και Οικονομικός Διευθυντής

  Ο Κωνσταντίνος Κοντός είναι Δασολόγος, καθώς και Ιδρυτής και Οικονομικός Διευθυντής της HOMEOTECH. Κατά τη διάρκεια του LIFEPhoenix θα είναι ο συντονιστής στις οικονομικές και διοικητικές διαδικασίες και ο σύνδεσμος με τους εταίρουςτουΠ.Κ.και του ΥΠΕΝ.

 • Despoina-Maria Vlachaki

  Δέσποινα-Μαρία Βλαχάκη

  Επικεφαλής του Τμήματος Περιβάλλοντος

  Η Δέσποινα-Μαρία Βλαχάκη είναι Δασολόγος και Επικεφαλής του Τμήματος Περιβάλλοντος της HOMEOTECH. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού στην Προστασία της Φύσης & Διαμόρφωσης Δασών και θα παρέχει υποστήριξη και γνώσεις σε θέματα βιοποικιλότητας και διατήρησης οικοτόπων.

 • Lampros Papalampros

  Λάμπρος Παπαλάμπρος

  Επικεφαλής του Τεχνικού Τμήματος

  Ο Λάμπρος Παπαλάμπρος είναι Διδάκτωρ Δασολογίας και Επικεφαλής του Τεχνικού Τμήματος στην HOMEOTECH. Θα ενεργεί ως Τεχνικός Υπεύθυνος του έργου της HOMEOTECH, καθώς διαθέτει σημαντική εμπειρία σε δασικές, περιβαλλοντικές και φυτοτεχνικές μελέτες, καθώς και στη συλλογή/επεξεργασία δεδομένων πεδίου και στο συντονισμό συνεργείων πεδίου.

 • Eleftherios Mystakidis

  Ελευθέριος Μυστακίδης

  Μέλος του Τεχνικού Τμήματος

  Ο Ελευθέριος Μυστακίδης είναι Δασολόγος και μέλος του Τεχνικού Τμήματος της HOMEOTECH. Θα παρέχει Τεχνική Υποστήριξη σε εφαρμογές GIS, βάσεις δεδομένων και συλλογή δεδομένων πεδίου και θα συμμετέχει στην εκπόνηση των απαραίτητων δασικών και περιβαλλοντικών μελετών.

 • Elena Loukaki-Gkountara

  Έλενα Λουκάκη-Γκουντάρα

  Μέλος του Τμήματος Περιβάλλοντος

  Η Έλενα Λουκάκη-Γκουντάρα είναι Δασολόγος και μέλος του Τμήματος Περιβάλλοντοςτης HOMEOTECH. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διαχείριση της Άγριας Ζωής. Θα παρέχει διοικητική υποστήριξη και θα μοιραστεί γνώσεις και πρακτικές στη διαχείριση των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών.