ΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η δέσμη αυτή είναι αφιερωμένη στην καθημερινή διαχείριση και τον γενικό συντονισμό του έργου, κυρίως από τον συντονιστή εταίρο, με την απαραίτητη συνεργασία των άλλων εταίρων και των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων συμβούλων.